Kundstöd
Nedladdning

Personligt, innovativt, tillgängligt HR- och lönesystem
på ditt sätt

Läs mer
Banner - jobba hos oss!

Vi hjälper dig
att lyfta dig själv

Vi på HRM är mästare på att stötta dig och ditt företags löne- och HR-processer. Det innebär att vi är på topp varje dag och ett steg före alla andra, inte bara i genomförandet utan även när det gäller att bryta ny mark och tänka i nya banor. Med våra medarbetares kompetens och erfarenheter är vi väl insatta i dina utmaningar och hjälper dig gärna att omvandla svårigheter till möjligheter. Precis som alla mästare gör.

Vår lösning
Några av våra kunder
Folksam logotyp

Ett av Sveriges största försäkringsbolag. Över en miljon pensionssparare.
Omsättning: 47 mdkr
Anställda: 4 400

Sweco logotyp

Ett teknikkonsultföretag med tjänster som byggkonstruktion, installation och infrastruktur.
Anställda Sverige: 6 150

Sandvik logotyp

En global industrikoncern med fokus på materialteknik och industriella processer.
Anställda Sverige: 11 000

SOS alarm logotyp

Ett av världens största byggföretag.
Omsättning Sverige: 30 mdkr
Anställda Sverige: 10 500

Smarta lösningar för de ännu smartare

Att vi redan 2001 skapade en helt molnbaserad lösning för löneadministration och HR visar på vår förmåga att se vad som kommer runt hörnet. Vi väljer gärna nya, oprövade vägar så länge de leder till smartare lösningar för de som är smartare än oss, det vill säga våra kunder.

Innovativt

Läs mer

Att göra som alla andra gör är inte HRMs väg att gå. Istället ger våra innovationer dig möjlighet att göra saker på det sätt som du vill. Från webbaserade lösningar till mobila appar och det allra senaste i smarta lösningar. Det kan du alltid förvänta dig av HRM.

Personligt

Läs mer

Med HRM får du ett löne- och HR system anpassat efter dig och din verksamhet, inte tvärtom. Du väljer själv vilken information som ska visas i HRM och Vårt mål är att Du ska känna att HRM blir Din lösning. Dessutom har Du stor frihet att vidare anpassa lösningen när din verksamhet och organisation utvecklas.

Tillgängligt

Läs mer

HRM är alltid tillgängligt för dig när du behöver det – oavsett var du är och oavsett när. Med utgångspunkt från att all information finns tillgänglig på ett och samma ställe ger vi dig fördelar som du inte får hos någon annan.

Vad säger våra kunder?

citatteckenFolksam valde HRM Software som leverantör för sitt nya personal- och löneadministrativa system. Systembytet har förenklat jobbvardagen för både chefer och medarbetare eftersom all rapportering nu sker automatiskt. Med HRM har vi vässat Folksam för framtiden och fått ett modernt system med ett användarvänligt gränssnitt. Gränssnittet är mer eller mindre självinstruerande, och det gör startsträckan kortare. ...

När vi drog igång hade vi utbildning för cheferna eftersom de använder ärendehanteringen i HRM. För övriga medarbetare behövdes ingen utbildning eftersom systemet är användarvänligt och intuitivt, här räckte det med en lathund.
Generellt sett fungerar HRM mycket, mycket bra. Ett av målen med systembytet var att minska chefernas administrationstid, och det har vi lyckats med inte minst tack vare att all manuell hantering har försvunnit. Vi har dessutom ökat kvalitén betydligt och det finns en helt annan tillgänglighet i systemet. Nu kan cheferna gå in på webben för att attestera frånvaron som medarbetaren själv har lagt in i systemet.

Lars Sundberg, Förhandlingschef HR på Folksam